Những quyết định chính trị dựa trên thông tin mạng xã hội mà không có sự nhận định thận trọng tạo ra một hố sâu giữa những gì là thông tin thật và những gì là thông tin giả. Nhóm bác sĩ vì nhân quyền (Medu) đang làm việc tại đảo Sicilia qua dự án Progetto On.To.  

Dự án này giúp đỡ những nạn nhân bị tra tấn bởi bạo lực tại các trung tâm của tỉnh Ragusa, trung tâm CARA, trung tâm Hotspot. Nhóm bác sĩ Medu thuộc một tổ chức thiện nguyện viên Onlus được thành lập năm 1987. Tổ chức thiện nguyện Onlus hoạt động trong nước để giúp những bệnh nhân nhiễm HIV.

Bắt đầu từ năm 2014, các bác sĩ, các nhà tâm lý, các chuyên viên văn hóa của Medu đã giúp đỡ đặc biệt hơn 400 anh chị em xin tị nạn và anh chị em tị nạn. Những anh chị em đó đã sống xót sau bạo lực và những hành động vô nhân đạo từ nơi họ sinh sống. Những thành viên của nhóm Medu đã chứng kiến những nạn nhân đã bị tra tấn là những phụ nữ, trẻ em, và thanh thiếu niên. Những nạn nhân bởi bạo lực này được đưa đến các trung tâm hỗ trợ.

Chuyển dịch từ Báo Repubblica (https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/09/26/news/libia-207422183/)