WGPSG -- Hội nghị Di Dân của Giáo tỉnh Sài Gòn đã được tổ chức trong hai ngày 21 và 22-8-2017 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Trực tiếp tham dự có Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di Dân (UBMVDD) Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Ban Thường vụ UBMVDD, các linh mục đặc trách Di dân của 7 giáo phận: Sài Gòn, Bà Rịa, Long Xuyên, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phú Cường, Xuân Lộc; các linh mục đặc trách thuộc một số dòng tu đang dấn thân cho sứ vụ di dân: Dòng Tên, Thánh Thể, Đaminh, Scalabrini, Mân Côi - Chí Hòa. Ngoài ra, hội nghị còn hân hạnh đón tiếp linh mục Giuse Nguyễn văn Hiển, O.P đặc trách di dân ngoại kiều khối tiếng Pháp và linh mục F.X Phạm Đình Sơn phụ trách tiếng Nhật.

Nhìn về hiện tượng di dân như một dấu chỉ thời đại, trong hai ngày làm việc, hội nghị đã chia sẻ và bàn thảo về những hoạt động mục vụ cho anh chị em di dân lao động tại các khu công nghiệp, hải ngoại, lao động trên biển, mục vụ cho người nước ngoài sinh sống tại VN, cũng như những trường hợp kết hôn với người nước ngoài. Hội nghị duyệt lại những gì đặc biệt đã và đang cần phải được thực hiện:

- Nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ đa dạng và cấp thiết, Hội nghị di dân toàn quốc năm 2016 đã đề nghị UBMVDD soạn thảo CẨM NANG DI DÂN. Vào tháng 4/2017, bản đề xuất đã kịp thời trình Hội đồng Giám mục Việt Nam và đã đón nhận được sự khích lệ. Tài liệu đang được tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh, thống nhất trong hội nghị di dân tại 3 giáo tỉnh Saigon, Huế và Hà Nội. 

- Trong viễn tượng giúp anh chị em di dân thăng tiến và hội nhập, UBMVDD lên kế hoạch kết hợp với trường Đại Học Khoa Học Xã Hội thực hiện khảo sát hiện trạng di dân ngay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- UBMVDD cũng hợp tác với Caritas VN để tập huấn, hỗ trợ nhân sự và thiết lập công ty Exodus phi lợi nhuận tạo việc làm cho di dân.

UBMVDD sẵn sàng dấn thân cho mọi hoạt động nhằm mục đích bảo vệ và giúp anh chị em di dân thăng tiến, hội nhập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Dung, F.M.S.R.