Sau 1975, người Đà Nẵng vào sinh sống tại Miền Nam Việt Nam rất đông. Một số sinh viên vào học, tốt nghiệp, có công ăn việc làm tại Miền Nam nên ở lại lập nghiệp, lập gia đình, xây dựng nhà cửa ổn định luôn tại Miền Nam. Một số đi vùng kinh tế mới ở Xuân Lộc, dựng vợ gả chồng cho con cái; con cháu sinh sôi nảy nở rất đông ở Vùng Đồng Nai, Xuân Lộc... Và, thương nhớ Quê Cha Đất Tổ, họ vẫn thường dìu dắt con cái về thăm lại làng xưa, thăm bà con cô bác còn ở lại, thăm giáo xứ mình, thăm cha sở, giúp đỡ quê nhà...

Từ sự kiện trên đây, Giáo phận Đà Nẵng nhận ra cần có sự liên đới yêu thương đùm bọc giữa người xa xứ, dưới sự phù hộ của Đức Mẹ Trà Kiệu. Giáo phận đã quyết định hằng năm chọn ra một ngày gặp gỡ Di Dân Đà Nẵng. Truyền thống gặp gỡ này đã bắt đầu từ năm 2013, đến năm nay là lần gặp gỡ lần thứ 5 với sự hiện diện của ĐGM Giuse Đặng Đức Ngân. Dưới đây là Thiệp mời của ngày gặp gỡ Di Dân Đà Nẵng 2017.