Theo Daniela Fasini, nhà báo của tờ báo Avvenire ở Ý thì đã có 171.299 người nhập cư đã cập vào các cảng của Ý từ ngày 1 thang 1 năm 2016, tang 19% so với năm 2015. Trong số đó thì có khoảng 4 ngàn người đã mất tích trên biển. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là hết năm 2016 nhưng số lượng người nhập cư đã vượt số lượng người được đăng ký cùng kỳ năm 2015 theo tổ chức di dân thế giới (International Organization for Migration).

Đồng thời, số lượng người chết trên biển cũng tang hơn 4 ngàn người. Những trẻ em không có người đồng hành do mất cha mẹ trên biển hay vì một lý do nào đó bị mồ côi cũng tăng kỉ lục. Trong 10 tháng, số lượng trẻ em di dân mồ côi là hơn 22 ngàn trẻ em. Trong khi đó, năm 2015 chỉ có hơn 12 ngàn trẻ em.

Liên quan đến quốc tịch của những người nhập cư tị nạn, nhiều nhất là người Ni-giê-ri-a (hơn 35 ngàn người), tiếp đến là: Ê-ri-trêi (20 ngàn), Gui-nê-a (hơn 12 ngàn) Bờ Biển Ngà (hơn 11 ngàn), và Gambia (hơn 11 ngàn).

Về lãnh vực tiếp đón giúp đỡ người nhập cư tị nạn, số lượng người được giúp đỡ cũng tăng đáng kể so với năm 2015. Trong đó các tỉnh miền bắc Ý tiếp đón và giúp đỡ khá tích cực. Còn số lượng lớn các vùng chưa thực sự muốn tiếp đón những người gặp khó khăn này. Chính vì vậy, tất cả cần phải làm việc với những người có trách nhiệm của chính quyền để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người di dân nhập cư.

chuyển dịch: Lm. Giuse Trần Nguyễn, C.S.