Những anh chị em di dân và lữ hành chiếm tỉ lệ nhỏ trong dân số thế giới. Tuy vậy, trong các thuật ngữ xã hội, kinh tế, chính trị, họ lại được nhắc đến rất nhiều và có ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt là những anh chị em di dân và lữ hành được gọi là “trong tình trạng bất hợp pháp’’. Số lượng đông tập trung ở những nước phát triển. Đặc biệt là ở các nước phát triển công nghiệp. Trong số những anh chị em di dân thì gần một nửa là phụ nữ. Trong những năm gần đây, hướng di chuyển rất đang dạng. Các công nhân lao động, hợp tác lao động, di dân trong nước hay quốc tế di chuyển tìm việc ở ngay các nước trong vùng Châu Á. Trong khi đó, số lượng di dân từ các nước Châu Mỹ La Tinh thì lại có xu hướng tìm việc ở các nước Châu Âu.

Lực lượng lao động di dân là một phần đáng chú ý trong xã hội Mỹ, Canada, Châu Âu, va Úc Châu và họ đóng góp vào sự phát triển xã hội. Như thế, thế giới đang thay đổi và di dân là một trong những thành phân góp vào những thay đổi đó. Thực tế hiện nay, Châu Á là nguồn chính yếu của di cư vì nhiều nguyên nhân và vì sự phát triển kinh tế có định hướng và có sự cho phép của cơ quan chức năng. Ở các nước này, di cư hay xuất khẩu lao động còn được tổ chức có định hướng và hợp pháp. Không những thế, nó còn nằm trong kế hoạch phát triển xã hội của chính phủ. Nhiều nước ở Châu Á vừa là nước có nhiều di cư mà cũng là nước nhập cư. Những nước đó là Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-si-a, Pakistan, Thái Lan, Bangladesh, va Phi-lip-pin. Một nửa dân số thế giới tập trung ở các nước này. Điểm đến mới của dân nhập cư là các nước Trung Đông và Đông Nam Á.

Những thách đố của di dân mang đến một số vấn đề như: quyền được ở lại sinh sống nơi đất nước của mình, quyền được di dân, quyền được bảo vệ khi di cư hay nhập cư vào nước khác, vấn đề nhập cư bất hợp pháp, di dân là phụ nữ và gia đình, tiếp đón và chia sẻ với người di dân, di dân và sự giao thoa văn hóa, truyền thống, và tôn giáo, đặc biệt là mục vụ anh chị em di dân công giáo. Kết thúc những thách thức của hiện tượng di dân, để tóm lại vấn đề mà chúng ta thao thức ngày nay bằng một câu hỏi: làm sao để chúng ta có thể biến đổi thế giới nơi chúng ta đang sống trở thành một nơi mà di dân và dân bản xứ có thể sống như anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô?

chuyển dịch: Lm. Giuse Trần Nguyễn, C.S.

Nguồn : People on the Move N° 101, tháng 8 năm 2006