Tổng Giáo Phận Huế
 • Address: 6 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế
  Phone: 0906 424 279
  Email: benedictophamtuan73@gmail.com
  Website: http://tonggiaophanhue.net
 • Address: 104 Phan Chu Trinh, TP Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắc Lắc
  Phone: 0905 348 948
  Email: saobien9@yahoo.com
  Website: http://gpbanmethuot.vn/
 • Address: 56 Trần Hưng Đạo, Kontum
  Phone: 060.386.2372
  Email: tgmktum@gmail.com
  Website: http://giaophankontum.com/Default.aspx
 • Address: 22 Trần Phú, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa – HT 42
  Phone: 0583 857 365 hoặc 0
  Email: jbtran97@yahoo.com
  Website: http://giaophannhatrang.org/
 • Address: 116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
  Phone: 0913 829 129
  Email: fxvanmanh71@yahoo.com.vn
  Website: http://gpquinhon.org/qn/
 • Address: 156 Trần Phú - Tp Đà Nẵng
  Phone: 0511 379 2395 hoặc 0
  Email: josphong@gmail.com
  Website: http://giaophandanang.org/