Xin giới thiệu với anh chị em về sơ đồ nhân sự ban thường vụ Ủy Ban Mục Vụ Di Dân - Hội đồng Giám Mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2019