Nhằm phục vụ cho anh chị em di dân trong nhiệm kỳ mới 2016 - 2019, Đức cha chủ tịch ủy ban Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã bổ nhiệm Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. vào chức vụ Tổng thư Ký, cha Giuse Trần Thiện Nguyễn, C.S. vào chức vụ thư ký phụ trách Đức tin và huấn luyện, nữ tu Anne Vũ Thị Kim Dung F.M.S.R. vào chức vụ thư ký hành chánh và nội vụ, và anh Giuse Phan Trần Huy Hoàng làm trợ lý phụ trách truyền thông. 

Sau đây là văn thư bổ nhiệm: